Care

Mogens Fl. Lytje, speciallæge i almen medicin og svensk specialistkompetence i almen medicin.

Jeg har gennem 32 år været praktiserende læge i en kompagniskabspraksis. Siden 2008 har jeg arbejdet som lægevikar både i Danmark og i Sverige. Jeg har i alle år deltaget i klinisk forskning og undervisning af yngre læger i praksis.

Praktiserende læge i kompagniskab i Gråsten
1976 – 2008.
2008 – Free-lance.

Klinisk forskning

Diabetes:
Guar-gum i behandling af type 2 diabetes ( Nordisk kongres for alm. praktiserende læger og ved Skandinavisk diabetesårsmøde i Finland).

Øvre dyspepsi:
OPUS: Omeprazol overfor antacida i behandling af reflux i 2 uger med opfølgning efter 1 år.
Refluxøsofagitis og behandling med Esomeprazol.

Hypertension:
Atenolol / Bendroflumethiazid i behandling af hypertension hos ældre.
LIFE-undersøgelsen.
ACCOMPLISH-undersøgelsen.

Hyperkolesterolæmi:
Ezetimibe(Ezetrol) ADD-ON + Ezetimibe(Ezetrol)ADD-ON extension.
KRIPP( kvalitetssikret risikofaktor interventionsprojekt hos patienter med IHD).
KVIST( kliniske vejledningers implementeringsstatus) – kolesterol.
Deltager i Advisory-board omkring behandling af hyperkolesterolæmi, og hvordan patienterne bedst når målet.